Bine aţi venit pe site-ul biroului de arhitectură proiectedecase!

 

Proiectele noastre pot fi cumpărate în 3 etape (faze de proiectare). Pentru fiecare fază de proiectare se va încheia un contract în care ambele părţi se vor obliga să-l respecte.

Pentru fiecare fază de proiectare se vor preda 2 exemplare din proiectul la faza comandată,  pe suport hârtie şi factura de plată

Dreptul de proprietate intelectuală

Prin cumpărarea de la noi a unui proiect, indiferent de fază, dreptul de proprietate intelectuală, dreptul de autor, nu se transferă clientului, el fiind în exclusivitate proprietatea proiectantului. In concluzie, clientul nu poate  folosi proiectul achiziţionat în alte scopuri decât cele menţionate în comandă, nu are voie sa-l înstrăineze către terţe persoane în scopuri comerciale şi nu poate sa-l folosească decât pentru o singură construcţie, în caz contrar, intră sub incidenţa legii dreptului de autor şi al Codului Penal.

Toate proiectele prezentate sunt înregistrate la OSIM şi OAR .

Toate proiectele nu încalcă Legea nr.8/1996 cu completările şi modificările ulterioare, privind dreptul de autor, ele fiind în proprietatea noastră. Pentru proiectele prezentate deţinem în exclusivitate dreptul de proprietate intelectuală, şi nu încalcă prevederile legale ale copyright-ului. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Prin comandarea proiectelor, se consideră că toate prevederile expuse aici şi care fac parte din contract, sunt citite şi acceptate de client.

Proiectele care se pot contracta de la noi sunt pentru orice categorie de construcţii care se supun autorizării pentru fazele Concept, Autorizaţie de Construire, Proiect tehnic de execuţie şi detalii de execuţie, Proiecte de urbanism (P.U.D. ; P.U.Z.;  P.U.G.)

Proiecte care nu se supun autorizării, Amenajări interioare, proiectare mobilier de interior şi exterior pot fi contractate de dv. dacă doriţi acest lucru.

În cazul în care doriţi casa să fie amplasată în oglindă, acest lucru nu va suporta cheltuieli în plus de proiectare.

In cazul în care doriţi personalizarea casei, cu schimbări de compartimentare fără să afecteze structura de rezistenţă proiectată, acest fapt se va negocia la momentul încheierii contractului.

FAZELE DE PROIECTARE CARE POT FI CONTRACTATE

 • CONCEPT

Este faza de concepere a proiectului în care noi vă oferim planurile în 3 dimensiuni pentru a vedea şi percepe spaţiile reale, vederea principală, 2 perspective,o estimare de costuri a investiţiei, un scurt memoriu de prezentare, astfel vă puteţi da seama dacă acest proiect se modulează după dorinţa şi terenul dv.

În cazul în care doriţi să continuaţi proiectul, şi comandaţi celelalte etape (faze de proiectare), se va scade 50% din preţul conceptului achiziţionat.

Dacă doriţi să comandaţi mai departe proiectul pentru celelalte faze, atunci, cu documentaţia primită de la această fază puteţi obţine Certificatul de Urbanism ce este emis de primăria la care este arondat terenul pe care se amplasează construcţia. Noi vă ajutăm, fără costuri suplimentare, să depuneţi documentaţia pentru Certificatul de urbanism necesar obţinerii Autorizaţiei de construire. Nu se poate depune proiectul la primărie pentru Autorizaţia de construire (D.T.A.C.) dacă nu este obţinut Certificatul de urbanism şi avizele cerute. Noi vă ajutăm şi îndrumăm.

 • DOCUMENTATIE TEHNICA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE (D.T.A.C.)

Este faza de autorizare a construcţiei contractate care v-a cuprinde următoare documentaţii conform Legii 50/1991 (vezi pagina LEGISLATIE)

 • Arhitectură (planuri, secţiuni, vederi, , memoriu tehnic)

 • Rezistenţă construcţie (plan fundaţii, detalii fundaţii, memoriu tehnic)

 • Instalaţie interioară electrică (planuri la nivel de schemă, memoriu tehnic)

 • Instalaţie interioară de încălzire, fără centrala termică, aceasta fiind la alegerea clientului ((planuri la nivel de schemă, memoriu tehnic)

 • Instalaţie sanitară  interioară şi exterioară (planuri la nivel de schemă, memoriu tehnic)

 • Deviz general

 • Dovada OAR care atestă dreptul de semnătură al arhitectului care întocmeşte proiectul de arhitectură

 • Anexe la Cererea pentru Autorizaţia de construire conform Legii 50/1991

Pentru locuinţe în mediul rural este necesară doar documentaţia pentru specialităţile arhitectură şi rezistenţă aşa cum sunt enumerate mai sus.

Cu documentaţia achiziţionată de la noi în această fază puteţi lua Autorizaţia de construire.

Notă:

 • Este obligatoriu ca proiectul de arhitectură să fie semnat ca întocmit de un arhitect cu drept de semnătură, altfel, documentaţia va fi respinsă de Primăria care eliberează Autorizaţia de construire, conform Legii 50/1991.

 • Proiectul de rezistenţă, constând în plan fundaţii şi detalii de fundaţie, fără armare (conform Legii 50/1991 şi Legii 10/1995, privind calitatea în construcţii) va fi verificat de verificatori de proiecte atestaţi MLPAT,fiind obligatorie. Această verificare va fi în sarcina noastră şi nu necesită costuri suplimentare

 • Proiectul se va preda clientului în 2 exemplare

Pentru realizarea documentaţiei DTAC, conform legilor şi normativelor în vigoare, este nevoie de următoarele documente:

 • Certificat de urbanism

 • Măsurători topometrice

 • Studii geologie, hidrologice, hidrogeologice, de însorire, etc în funcţie de cerinţele din Certificatul de urbanism şi de amplasament.

 • Avize: utilităţi, mediu.

Documentele necesare realizării DTAC (Topo., geo., alte studii,  etc) nu sunt incluse în preţul DTAC. Nu sunt incluse atestările şi verificările suplimentare şi documentaţii de avize şi acorduri ce pot fi cerute prin certificate de urbanism.

Dacă veţi cumpăra de la noi proiectul, noi vom întocmi fără alte cheltuieli, documentaţiile necesare pentru avize utilităţi, dacă acestea nu necesită studii şi proiectare suplimentară, mediu, dacă terenul nu se află în zone protejate şi nu necesită studii de impact sau alte studii suplimentare.

Pentru întocmirea planului de fundaţii este necesar studiul geotehnic şi/sau studii hidrologice, hidrogeologice dacă  se cere în Certificatul de urbanism.

Dacă prin Certificatul de urbanism se cere pentru întocmirea DTAC un proiect de urbanism: PUD (proiect de urbanism de detaliu) sau PUZ (proiect de urbanism zonal), atunci, se va încheia un act adiţional pentru întocmirea acestor proiecte, iar preţul proiectului se va negocia în funcţie de situaţia existentă.  Aceste proiecte de urbanism nu se pot întocmi decât de arhitecţi urbanişti cu drept de semnătură pentru întocmirea acestor proiecte. Noi avem arhitecţi care au drept de semnătură şi care pot întocmi aceste proiecte.

În cazul în care doriţi să achiziţionaţi proiectul de la noi doar pentru specialitatea de arhitectură, noi vom însoţi proiectul cu dovada de înregistrare a proiectului la Ordinul Arhitecţilor din România, obligatoriu conform Legii 50/91 şi care este solicitat de toate primăriile din ţară pentru eliberarea Autorizaţiei de construire.

 • PROIECT  TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE SI CAIETE DE SARCINI ( PTh+DDE+CS)

Pentru a executa construcţia contractată, pentru a încheia un contract cu un constructor avizat sau pentru a fi executată în regie proprie, este necesar proiectul pentru următoarele faze de proiectare: PTh+DE+CS. Puteţi contracta proiectul pentru toate specialităţile necesare executării construcţiei: arhitectură, rezistenţă, instalaţii aferente, sau puteţi opta pentru arhitectură+rezistenţă, arhitectură, rezistenţă. Pentru alte specialităţi se optează separat : plan sistematizare verticală, amenajări interioare, proiectare mobilier.

La această fază proiectul conţine:

 • Arhitectură

  • Planurile nivelelor, plan învelitoare, şarpantă, cotate pentru execuţie

  • 2 secţiuni caracteristice

  • Vederi, cu indicarea materialelor folosite la finisarea exterioară a faţadelor

  • Tablouri de tâmplărie

  • Detalii caracteristice necesare execuţiei

  • Memoriu tehnic

  • Caiete de sarcini

  • Antemăsurătoare cu articole de deviz. Această antemăsurătoare vă arată cantitatea şi materialele care se pun în execuţie. Articolele de deviz ajută executantul să vă întocmească un deviz de execuţie

 • Rezistenţă

 • Plan şi detalii fundaţii

 • Suprastructura

 • Detalii

 • Secţiuni

 • Planuri armare cu extrase de armătură

 • Memoriu tehnic

 • Caiete de sarcini

 • Antemăsurătoare cu articole de deviz. Această antemăsurătoare vă arată cantitatea şi materialele care se pun în execuţie. Articolele de deviz ajută executantul să vă întocmească un deviz de execuţie

 • Planuri

 • Scheme

 • Detalii

 • Memoriu tehnic

 • Caiete de sarcini

 • Antemăsurătoare cu articole de deviz. Această antemăsurătoare vă arată cantitatea şi materialele care se pun în execuţie. Articolele de deviz ajută executantul să vă întocmească un deviz de execuţie

 • Planuri

 • Detalii

 • Memoriu tehnic

 • Caiete de sarcini

 • Antemăsurătoare cu articole de deviz. Această antemăsurătoare vă arată cantitatea şi materialele care se pun în execuţie. Articolele de deviz ajută executantul să vă întocmească un deviz de execuţie.

 • Planuri amenajare

 • Secţiuni

 • Detalii

 • Perspective interioare

 • Memoriu tehnic

 • Caiete de sarcini

 • Antemăsurătoare. Această antemăsurătoare vă arată cantitatea şi materialele care se pun în execuţie

 • Planuri]

 • Secţiuni

 • Detalii

 • Perspective şi vederi

 • Memoriu tehnic

 • Antemăsurătoare. Această antemăsurătoare vă arată cantitatea şi materialele care se pun în execuţie.

 • Instalaţii sanitare, electrice, încălzire, ventilaţie:

 • Pan general (sistematizare verticală) sau amenajarea terenului (este o opţiune aleasă de client şi se va taxa separat)

 • Amenajări interioare (este o opţiune aleasă de client şi se va taxa separat). Nu este obligatoriu a se contracta un proiect de pe acest site. Putem face amenajări interioare pentru orice spaţii existente:

 • Proiectare mobilier interior şi urban (exterior). (Este o opţiune aleasă de client şi se va taxa separat)

Acest proiect se va preda clintului în 3 exemplare

PROIECTE DE URBANISM

Pentru proiectele de urbanism se vor încheia contracte separat, chiar dacă este contractat un proiect de construcţie de la noi.

Se pot încheia contracte pentru proiecte de urbanism pentru toate categoriile:

 • PROIECT DE URBANISM DE DETALIU (P.U.D.)

 • PROIECT DE URBANISM ZONAL (P.U.Z.)

 • PROIECT DE URBANISM GENERAL (P.U.G.)

Pentru fiecare din aceste categorii, în momentul contractării proiectului se va anexa dovada care atestă dreptul de semnătură a arhitectului care întocmeşte proiectul.

Aceasta constituie anexă la contract.